Τι είναι η Λεϊσμανίαση; 
Πότε τα σκυλιά μας κινδυνεύουν από Καλαζάρ; 
Ποιες ράτσες σκύλων είναι ανθεκτικότερες; 
Από τις μεταδίδεται η ασθένεια;