....που διαθέτει ο Δήμος Αιγάλεω στους οποίους μπορούν να καταφύγουν
 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ψύχος: