Σελίδες

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

...σημαντικές και πολυγραφότατες γυναίκες φιλόσοφοι...
...εκτός από την Ελληνίδα φιλόσοφο Υπατία,υπήρχαν
σημαντικές και πολυγραφότατες γυναίκες φιλόσοφοι...
~*~
Περικτιώνη – Φυσική φιλόσοφος
Υπήρξε µαθήτρια του Πυθαγόρα (569 – 475 π.Χ.) και πιθανόν δίδασκε 

στη σχολή του.
Δύο από τα έργα της που έχουν διασωθεί µέχρι σήµερα
και αποδίδονται σ’ αυτήν είναι η «Σοφία» και«Αρµονία της Γυναίκας».
http://4kyws.ua.edu/DIOTAMA.html

Διοτίμα από τη Μαντινεία

Ο Πλάτωνας έγραψε ότι τιµήθηκε από τον Σωκράτη
(469-399 π.Χ.) ως δασκάλα του.
Ο Πλάτωνας δίδαξε δύο γυναίκες στο σχολείο του:
τη Λασθένια και Αξιόθεα του Φύλου (350 π.Χ).
Υπήρξε επίσης ιέρεια στην Μαντινεία της Αρκαδίας.
Σήµερα, κέντρα µελετών και ιδρύµατα φέρουν το όνοµά της.
http://4kyws.ua.edu/DIOTAMA.html

Αρήτη της Κυρήνειας 5ος αιώνας π.Χ.

Η Αρήτη ήταν σύγχρονη του Σωκράτη.
Δίδασκε φιλοσοφία στη σχολή της Αττικής.
Ήτανε κόρη του Αριστίππου, του ιδρυτή της Κυρηναϊκής
Σχολής της φιλοσοφίας.
Ακόµη και την εποχή του Βοκάκιου (1313-1375 µ.Χ.)
χίλια χρόνια αργότερα µνηµονευόταν ως πολύτιµη πηγή
γνώσεων, συγγραφέας 40 βιβλίων, και δασκάλα
περισσοτέρων από 110 φιλοσόφων.
http://4kyws.ua.edu/ARATE.html

Θυµίστα – φυσική φιλόσοφος
Ήταν σύζυγος του Λέοντος, και επιστολογράφος του
Επίκουρου (371 – 271 π.Χ.).
Ονοµαζόταν “η θηλυκή Σόλων” και ήταν γνωστή ως φιλόσοφος.
(Ο Σόλων ήταν ο µεγάλος νοµοθέτης της Αρχαίας Αθήνας).
http://4kyws.ua.edu/THEMISTA.html

Ιππαρχία του Κυνικών 360 – 280 π.Χ
Υπήρξε µέλος της µη δηµοφιλούς σχολής των κυνικών.
H Ιππαρχία παντρεύτηκε έναν άλλο κυνικό φιλόσοφο που
λεγόταν Κράτης και επέλεξαν τον τρόπο ζωής των κυνικών.
(Οι κυνικοί πίστευαν ότι για να γίνουν πολίτες του σύµπαντος
πρέπει να απορρίψουν την ισχύουσα κοινωνική και
πολιτική τάξη πραγµάτων)
http://4kyws.ua.edu/HIPPARCHIA.html

Λασθινία – Φυσική φιλόσοφος
Ο Πλάτωνας αναφέρει αρκετές γυναίκες οι οποίες ήτανε 
αναγνωρισµένες 
φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα. 
Η Λασθινία ήτανε µία από αυτές.
http://4kyws.ua.edu/LASTHENIA.html

Θεανώ η Θουρία

Ήταν αρχαία Ελληνίδα μαθηματικός και αστρονόμος.
Η Θεανώ ήταν κόρη του ιατρού Βροντίνου.
*Υπήρξε αρχικά μαθήτρια και στη συνέχεια σύζυγός
τού κατά 30 χρόνια μεγαλύτερού της Πυθαγόρα.
*Δίδαξε αστρονομία και μαθηματικά στις Σχολές του Πυθαγόρα
στον Κρότωνα και μετά το θάνατο του συζύγου στη Σάμο. 

Επιμελήθηκε τη διάδοση της διδασκαλίας και του έργο του,
τόσο στον κυρίως Ελλαδικό χώρο, όσο και στην Αίγυπτο,
σε συνεργασία με τα παιδιά της.
http://4kyws.ua.edu/LASTHENIA.html

Η Λεόντιον, επικούρεια εταίρα
Έγραψε το βιβλίο «Κριτική για το Θεόφραστο»


...εταίρα που φιλοσόφησε στον Κήπο του Επίκουρου.
Τόλμησε να αντικρούσει, τον Θεόφραστο Διευθυντή τότε
της Περιπατητικής σχολής, διάδοχο του Αριστοτέλη,
και το σύγγραμμά της σχολιάστηκε πολύ.
-------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου