Σελίδες

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ιερα και οχι Ιερη«…. Το 1937 η πόλη του Μεσολογγίου ανακηρύχθηκε Ιερά Πόλις 
του Έθνους με τον Αναγκαστικό Νόμο 645 του 1937, 
τον οποίο υπογράφει ο τότε Βασιλεύς Γεώργιος Β’ μετά από 
εισήγηση του Κυβερνήτου Ιωάννη Μεταξά.
Η ιδέα για την ανακήρυξη της πόλεως εις Ιεράν είχε αποκρυσταλλωθεί 
κατά την επέτειο της εξόδου της 4-4-1936, όταν την πόλη εκτίμησαν με 
την παρουσία τους ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’, ο διάδοχος Παύλος 
και ο Αντιπρόεδρος της τότε Κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς.
Κατά την ομιλία του ο Γεώργιος δήλωσε ευτυχής διότι ευρίσκετο 

«εις την Ιεράν Πόλιν του Μεσολογγίου».
Κατά το επίσημο γεύμα ο δήμαρχος Χρ. Ευαγγελάτος 

(Από του 1925 εκλέγεται Δήμαρχος Μεσολογγίου. 
Το 1953 εξελέγη βουλευτής του Ελληνικού Συναγερμού εις Μεσολόγγιον) 
εισηγήθηκε στον Ιωάννη Μεταξά την επισημοποίηση της ιεροποιήσεως 
της πόλης κάτι που αυτός αποδέχθηκε και πραγματοποίησε μετά από 
ένα χρόνο όταν ήταν πλέον Κυβερνήτης της χώρας….»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου