Σελίδες

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

26/3/821Ο πρόκριτος τής περιοχής Γαστούνης, Γεώργιος Σισίνης, κηρύσσει την Επανάσταση στην περιοχή του και πολιορκεί το φρούριο Χλομούτσι- φωτό, στο οποίο είχαν κλειστεί οι τούρκοι. Την επόμενη ημέρα, καταφτάνει σε βοήθεια των τούρκων ο Ραϊπ Αγάς, με
400 Λαγαίους και προσβάλλει τους Έλληνες από τα νώτα, αναγκάζοντάς τους έτσι να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν.
.—Οι εκπρόσωποι τού «Αχαϊκού» ή «Επαναστατικού Διευθυντηρίου» (Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, Ανδρέας Ζαϊμης, Ανδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ρούφος), επιδίδουν ανακοίνωση στους Προξένους των ξένων Δυνάμεων τής Πάτρας, με την οποία τους γνωστοποιούν την κήρυξη τής Ελληνικής Επαναστάσεως.
.—Ο Χαράλαμπος Βιλαέτης υψώνει την Σημαία τής Επαναστάσεως στον Πύργο Ηλείας.
.—Οι τούρκοι τής Πελοποννήσου εγκαταλείπουν τα μέρη όπου διέμενον και τρέχουν να κρυφτούν στα φρούρια τής Μεθώνης, Κορώνης και Τριπόλεως:
.—«Ἀναχώρησις τούρκων Ἀρκαδίας διὰ Μεθώνην καὶ Κορώνην».
.—«Ἀναχώρησις τούρκων ἐκ τοῦ χωρίου Φαναρίου, τοῦ Δήμου Ἀνδριτσαίνης της Ἐπαρχίας Ὀλυμπίας, διὰ Τρίπολιν».
.—«Οἱ τουρκοι των Βαρδουνοχωρίων της Λακεδαίμονος, ἐγκατέλειψαν τὰ χωρία των καὶ μετέβησαν εἰς Τρίπολιν». Οι καταδιωκόμενοι από παντού τούρκοι, εγκαταλείπουν τα Βαρδουνοχώρια Λακωνίας γιά να βρουν καταφύγιο στην Τριπολιτσά.
.—Οι επαναστατήσαντες Κυπαρίσσιοι, καταδιώκουν τους τούρκους μέχρι Νεοκάστρου.
.—«Ἐπανάστασις Σπετσων. Οἱ πρόκριτοι Γεώργιος Πάνου καὶ Π. Μπότασης». Οι Σπετσιώται κηρύσσουν την Επανάστασιν υπό την ηγεσίαν των Γ. Πάνου και Π. Μπόταση.
.—«Ἀποκεφαλίσθησαν ἐν Κωνσταντινουπόλει οἱ Λεβίδης, Στεργιανάκης, Τουρπατσόγλου καὶ ἄλλοι πολλοί». Στην Κωνσταντινούπολιν αποκεφαλίζονται πολλοί χριστιανοί, μεταξύ των οποίων οι Λεβίδης, Στεργιανάκης, Τουρμπατζόγλου.
.—Ο Πανουργιάς πολιορκεί τους τούρκους εις τα Σάλωνα και τους αναγκάζει να παραδοθούν. 600 όπλα και άφθονο πολεμικόν υλικόν περιήλθον εις τους νικητάς.
1826.—Ο Δημήτριος Θέμελης, αγωνιστής τής επανάστασης τού 1821 από την Πάτμο, βρήκε ένδοξο θάνατο στις επάλξεις τής πολιορκημένης πόλης τού Μεσολογγίου.


Elias Christeas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου