Σελίδες

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

7/4/1770—Τέσσερεις χιλιάδες Μανιάτες και δύο χιλιάδες Μανιάτισσες,
ωπλισμένες με δρέπανα και αξίνες, περικυκλώνουν την νύχτα τους παρά τον Αλμυρόν τουρκαλβανούς τού Χατζή Οσμάν πασσά, ανερχομένους εις οκτώ χιλιάδες και φονεύουν άνω των χιλίων. Οι υπόλοιποι κατεκόπησαν μετά τινας ημέρας, εμπεσόντες εις ενέδραν παρά την θέσιν Τρικεφάλι, μόλις δε περί τους δύο χιλιάδες κατώρθωσαν να σωθούν στον Μυστρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου