Σελίδες

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

TOTAL MEN: 18,000


AND NOW, THIS INCREDIBLE PICTURE, TAKEN IN 1918
FACTS?
-
Base to Shoulder: 150 feet
Right Arm: 340 feet
Widest part of arm holding torch: 12 1/2 feet
Right thumb: 35 feet
Thickest part of body: 29 feet
Left hand length: 30 feet
Face: 60 feet
Nose: 21 feet
Longest spike of head piece: 70 feet
Torch and flame combined: 980 feet
Number of men in flame of torch: 12,000
Number of men in torch: 2,800
Number of men in right arm: 1,200?
Number of men in body, head and balance of figure only: 2,000
TOTAL MEN: 18,000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου