Σελίδες

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΛΑΚΩΝΙΑ - Παραδόθηκε ο α/κ ΜεγαλόποληςΑκολουθεί η περιμετρική Καλαμάτας -ολοκληρώνεται ο "Μορέας"
Παραδόθηκε σημερα (14/7) στην κυκλοφορία ο ανισόπεδος κόμβος Μεγαλόπολης και η συνδετήρια αρτηρία στην είσοδο της πόλης, σηματοδοτώντας σχεδόν την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου «Μορέας» (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη).

Ο νέος ανισόπεδος κόμβος Μεγαλόπολης, καθώς και η συνδετήρια αρτηρία που συνδέει τον κόμβο με την είσοδο της πόλης, που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε κυκλοφορία νωρίτερα από την συμβατική προθεσμία περάτωσης, αποτελεί το προτελευταίο από τα έργα για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου «Μορέας», στο σύνολο του.
Περιμετρική Καλαμάτας
Ακολουθεί η ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού Καλαμάτας, μήκους 11 χλμ περίπου, που είναι και το τελευταίο τμήμα για την ολοκλήρωση του έργου παραχώρησης. Το υποτμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Εισόδου Καλαμάτας (στην περιοχή της Θουρίας), που απολήγει σήμερα ο αυτοκινητόδρομος μέχρι το Ανισόπεδο Κόμβο Δυτικής Εισόδου Καλαμάτας και τη σύνδεση με την Οδό Αθηνών, μήκους 4,5 χλμ, θα παραδοθεί εντός του επομένου μηνός.
H Περιμετρική Οδός Καλαμάτας θα ολοκληρωθεί στις 25-10-2016, όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας.
Η συνδετήρια αρτηρία είναι ένα νέο οδικό τμήμα μήκους 2,5 χλμ περίπου, διατομής 10,50 μ. Εκτός από το Νέο Ανισόπεδο Κόμβο Μεγαλόπολης, περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κόμβους τον ένα κυκλοτερούς μορφής (Round About) στα Περιβόλια και τον άλλο ισόπεδο κόμβο στη σύνδεση με την Περιμετρική της Μεγαλόπολης.
Παραδίδεται σε κυκλοφορία με όλα τα συνοδά έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, τη σήμανση- ασφάλιση, τον ηλεκτροφωτισμό καθώς και την σηματοδότηση στον ισόπεδο κόμβο σύνδεσης με την είσοδο της πόλης.
Με την παράδοση σε κυκλοφορία του Νέου Ανισόπεδου Κόμβου Μεγαλόπολης και της Συνδετήριας Αρτηρίας συντομεύεται κατά πολύ η πρόσβαση προς τη Μεγαλόπολη καθόσον αποφεύγεται η περιπορεία μήκους 8 χλμ περίπου που γίνεται σήμερα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αλφειού και την Παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας.
Αυτό συνεπάγεται τη μείωση της χρονοαπόστασης της Μεγαλόπολης τόσο από την Τρίπολη όσο και από την Καλαμάτα κατά 10 έως 15 λεπτά περίπου, καθώς και την αύξηση της οδικής ασφάλειας με δεδομένο τον περιορισμό του μήκους της διανυόμενης απόστασης εκτός του αυτοκινητοδρόμου.
Η κατασκευή του υπόψη τμήματος καθυστέρησε κατά δύο περίπου έτη, εξ αιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων και συγκεκριμένα του αρχαίου οικισμού των Αιμονιών ο οποίος άκμασε κατά την περίοδο από το 8ο πχ αιώνα έως και τον 4ο αιώνα πχ που θεωρούνταν η πατρίδα του Ορέστη.
Λόγω της έκτασης των ευρημάτων υπερυψώθηκε η αρτηρία της συνδετήριας οδού. Τα ευρήματα πριν την κατάχωσή τους αποτυπώθηκαν με φωτογραμμετρική μέθοδο (με δαπάνες του Έργου). Εξ αιτίας της υπερύψωσης της μηκοτομής αυξήθηκε και το μήκος του παράπλευρου δίκτυου της συνδετήριας αρτηρίας.
Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του υπόψη τμήματος ανήλθε σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, περιλαμβανομένης και της κατασκευής του Ανισόπεδου Κόμβου Μεγαλόπολης καθώς και των εργασιών για την μηκοτομική ανύψωση της συνδετήριας αρτηρίας για την κατάχωση των ευρημάτων. Μέρος της χρηματοδότησης του κόστους αυτού έγινε από την Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου στο Έργο.
Σύντομο ιστορικό του «Μορέα»
Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη (η Ανατολική Οδός Πελοποννήσου) ξεκίνησε το έτος 2008. Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος ανέρχεται σε 844 εκατομμύρια €.
Πρόκειται για ένα έργο υποδομής, με μεγάλη σημασία, αφού διασυνδέει τις δύο σημαντικές περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, αλλά και τη νότια Ηλεία, μειώνοντας σημαντικά την χρονοαπόσταση και αυξάνοντας αποφασιστικά την οδική ασφάλεια των μετακινήσεων. Με την ολοκλήρωση του Έργου η χρονοαπόσταση μεταξύ Αθηνών – Καλαμάτας είναι δύο ώρες και 15 λεπτά, ενώ η αντίστοιχη μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης περίπου 2 ώρες.
Μέχρι το 2012 είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή των εργασιών αναβάθμισης του Τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη καθώς και τα Νέα Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Καλαμάτα μέχρι την Είσοδο της Καλαμάτας. Η κατασκευή περιελάμβανε μεταξύ άλλων τέσσερεις (3) νέες δίδυμες σήραγγες (Στέρνας, Νεοχωρίου, Καλογερικού), τον δεξιό κλάδο της σήραγγας Ραψομάτη καθώς και τον αριστερό κλάδο της σήραγγας Αρτεμισίου.
Μετά το καλοκαίρι του 2013, οι Δανείστριες Τράπεζες ανέστειλαν τη χρηματοδότηση του Έργου, με συνέπεια την μείωση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την πλήρη διακοπή τους στις αρχές του 2014. Μετά την πρόσφατη ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων του Νόμου 4354/2015, το έργο τέθηκε σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.
Περιμετρική Καλαμάτας
Ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου