Σελίδες

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

...ΟΤΑΝ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΨΥΧΗ,ΑΡΚΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ......και εύχομαι η Οικογένεια Κορακάκη να παραμείνει στο...
παν μέτρον άριστον !!!!

Ρένα Φατούρου

ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ
Πολλές φορές απόρησα μ' αυτούς που οργάνωσαν τα πανηγύρια 

και καθιέρωσαν τους αθλητικούς αγώνες, γιατί, ενώ έκριναν άξια 
τόσο μεγάλων αμοιβών τη σωματική δύναμη, δεν έδωσαν καμιά τιμή 
σ' αυτούς που μόχθησαν ιδιαίτερα για τα κοινά και καλλιέργησαν 
τις πνευματικές και ψυχικές τους δυνάμεις τόσο, που να μπορούν 
να ωφελούν και τους άλλους, αν και γι' αυτούς έπρεπε πιο πολύ να 
προνοήσουν διότι και διπλάσια δύναμη αν αποκτήσουν οι αθληταί, 
δεν πρόκειται να προκύψη καμιά ωφέλεια για τους άλλους, ενώ αν 
ένας άνθρωπος σκεφθει σωστά, όλοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν, 
όσοι έχουν την όρεξη να γίνουν μέτοχοι της σοφίας του.
-->*πρωτότυπο κείμενο*
[1] Πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόν-
των καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων, ὅτι τὰς
μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν ἠξίωσαν,
τοῖς δ’ ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἰδίᾳ πονήσασι καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς
οὕτω παρασκευάσασιν ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν δύνα-
σθαι, τούτοις δ’ οὐδεμίαν τιμὴν ἀπένειμαν· [2] ὧν εἰκὸς
ἦν αὐτοὺς μᾶλλον ποιήσασθαι πρόνοιαν· τῶν μὲν γὰρ
ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον
γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δ’ ἀνδρὸς εὖ φρονήσαντος ἅπαν-
τες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου
διανοίας.
*ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου