Σελίδες

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΛΑΚΩΝΙΑ...Προσλήψεις στον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ενδιαφέρεται, 
για κάλυψη αναγκών του, να προσλάβει πτυχιούχους 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΠΤΥΧΙΟ Οικονομικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο αλλοδαπής. 
2. ΓΝΩΣΗ Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL 

(windows, office, word, excel, κλπ).
3. Για τους άρρενες υποχρεωτική συμπλήρωση των Στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα της Λογιστικής.
2. Ξένη Γλώσσα: γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο 

FIRST CERTIFICATE  Lower
3. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
4. Γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ά τάξης
6. Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. της Οργάνωσης και των Διευθυντών της Οργάνωσης.
• Οι  προσλήψεις θα γίνουν επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσης 

και σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Α.Σ.Ο που 
ισχύει σήμερα.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» (4ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100) 

έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου  2016

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 

27310-44780 και 27310-44781 και 
στο email: info@lakoniajuices.gr

Αποτέλεσμα εικόνας για Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Για τον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης
«ΛΑΚΩΝΙΑ»
Χρήστος Δημητρόπουλος
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Εμπορίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου