Σελίδες

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΑΙΓΑΙΟ - Λίμνες Λέσβου

Φωτογραφία του Γιώργος Φατούρος.

Λιμνοθάλασσα Μέσων
Λιμνοθάλασσα στο βορειοανατολικό μυχό του κόλπου της Καλλονής,
6 χλμ. νοτιανατολικά της Αγίας Παρασκευής. 
Πρόκειται για πλέγμα υγρότοπων, συνολικής έκτασης 1.200 στρεμμάτων, 
που σχηματίζεται στις εκβολές των χειμάρρων Καλάμι, Ασκόντριχα και Κρυονέρι. 
Στις συμβολές των χειμάρρων σχηματίζεται σύστημα υγρότοπων, 
που αποτελείται από ρηχή λίμνη με υφάλμυρα νερά. 
Πρόκειται για υπόλειμμα λιμνοθάλασσας, που μετατράπηκε σε λίμνη εξαιτίας 
φυσικών προσχώσεων. Υπάρχουν ακόμα αλμυρά έλη και αλίπεδα. 
Στην παραλία της λιμνοθάλασσας υπάρχει αμμώδης έκταση που υπόκειται 
στη δράση της θάλασσας. 
Τροφοδοτείται από τους χείμαρρους της περιοχής, αλλά και από την είσοδο 
του θαλασσινού νερού.
Κυρίαρχη βλάστηση αποτελούν οι αρμυρήθρες και τα βούρλα. 

Αποτελεί τόπο αναπαραγωγής της καστανόχηνας.

Φωτογραφία του Γιώργος Φατούρος.

Έλος Κεραμίου ή Εννιά Καμάρες
Παράκτιο έλος στους δελτοειδείς σχηματισμούς του ποταμού Εννιά Καμάρες, 
1 χλμ. δυτικά από το Κεράμι. Καλύπτει έκταση 1.100 στρεμμάτων περίπου, 
με την κοίτη στις εκβολές του ποταμού να αποτελεί ένα είδος λιμνοθάλασσας. 
Είναι μονίμως κατακλυσμένο από υφάλμυρα νερά. 
Τροφοδοτείται από τα νερά του ποταμού Εννιά Καμάρες και από τους 
λοιπούς χείμαρρους της περιοχής, καθώς και από την είσοδο των νερών 
της θάλασσας κατά τη φάση της πλημμυρίδας. 
Στα βόρεια του έλους υπάρχει η τοποθεσία «Λίμνη», με γλυκά νερά, 
που αποτελεί ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα κατά τη θερινή περίοδο.

Καλύπτεται από αλοφυτική βλάστηση και αποτελεί σταθμό για τα 
μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα είδη πουλιών.

Φωτογραφία του Γιώργος Φατούρος.

Έλος Παρακοίλων
Παράκτιο έλος, στη δυτική ακτή του κόλπου της Καλλονής, 

500 μ. βόρεια από τα Παράκοιλα, έκτασης 110 στρεμμάτων. 
Παρουσιάζει εποχιακή επικοινωνία με τη θάλασσα. 
Τροφοδοτείται, εκτός από την είσοδο του θαλασσινού νερού, 
και από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα.
Καλύπτεται από βούρλα, αρμυρήθρες, καλάμια και αρμυρίκια. 

Αποτελεί σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη, τόπο αναπαραγωγής 
του καλαμοκάνα και τόπο παρατήρησης των πουλιών.

Γιώργος Φατούρος
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1355540317841336&set=a.
315467461848632.74715.100001561436878&type=3&theater
από το βιβλίο του
"ΛΙΜΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ"

Αποτέλεσμα εικόνας για λιμνων περιηγηση φατούροσ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου