Σελίδες

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

...η πραγματική φιλία μοιάζει με την υπερβολή...

Φωτογραφία της Mimika Giannopoulou.


Φίλος με την έννοια της αληθινής φιλίας δε μπορεί να είναι κανείς με πολλούς ανθρώπους, όπως δεν μπορεί αν είναι ερωτευμένος με πολλά πρόσωπα συγχρόνως. 
Γιατί η πραγματική φιλία μοιάζει με την υπερβολή, και η υπερβολή όταν πρόκειται για αγάπη, στρέφεται, 
από τη φύση της σ' ένα ορισμένο πρόσωπο. 
Και φυσικά,
δεν είναι δυνατό, ν' αρέσουν πολλοί στο μεγαλύτερο βαθμό στο ίδιο πρόσωπο.
Εκτός απ' αυτά πρέπει ν' αποκτήσει κανείς με μακροχρόνια επικοινωνία σχετική πείρα 
(για το χαρακτήρα τους), πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. 
Είναι ενδεχόμενο, όταν πρόκειται για συμφέρον και ευχαρίστηση ν' αρέσει κάποιος 
σε πολλούς, γιατί υπάρχουν σε πολλούς τέτοιοι, γιατί είναι πολλοί οι τέτοιοι, 
κι η (αμοιβαία) παροχή υπηρεσιών χρειάζεται λίγο χρόνο.

*Απόσπασμα από:Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια. Ι–ΙΙ.
Μτφρ. Β. Μοσκόβης. 1993. 
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη http://www.nb.org/greek/aristoteloys-ithika-nikomacheia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου