Σελίδες

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

...το 1o Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, StartingUP...σε Βόλο και Λάρισα και...διοργανώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ελληνικό Σύνδεσμο 
Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) σε πόλεις ανά την Ελλάδα 
με αφορμή τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές-μεσαίες 
επιχειρήσεις και startups που ανακοινώθηκαν
στον πλαίσιο των δράσεων του Πακέτου Γιούνκερ.
Στο StartingUP της Βόλου και της Λάρισας, οι ομιλίες και οι 
συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε ουσιαστικά ζητήματα γύρω από 
τις έννοιες της καινοτομίας - πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
από κάθε επιχείρηση -, των startups και το ρόλο της εκπαίδευσης 
στην παραγωγή τοπικής καινοτομίας.
Η εκδήλωση του Βόλου (Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου - 17:45) 
φιλοξενείται στο Επιμελητήριο Μαγνησίας
ενώ εκείνη της Λάρισας (Τρίτη 14 Φεβρουαρίου - 17:45) στο 
Επιμελητήριο Λάρισας
Αμφότερες οι δύο εκδηλώσεις υποστηρίζονται ενεργά από 
τα δύο Επιμελητήρια, το Europe Direct της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο και 
το ΤΕΙ Θεσσαλίας, τον ΣΘΕΒ και τον ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο ειδικό website που 
έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών 
(ΕΣΥΝΕ) - startingup.eu/roadshow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου